Az ALISCA COOP Kft. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Üzletfilozófiánk:

Tisztességes, tényeken alapuló minőségi szolgáltatás nyújtása. Ennek hátterében a szervezet működésének átfogó, és folyamatos fejlesztése, valamint a munkatársak teljes körű és magas szintű szaktudásának, szakmai tapasztalatainak bevonása, bővítése álljon.

Rugalmas alkalmazkodás a piac új kihívásaihoz és ügyfeleink folyamatosan változó elvárásaihoz. Ennek hátterében pedig a tényeken alapuló információk alapján hozott, eredményes döntések álljanak.


Céljaink:

A társaság hosszú távú, eredményes működtetése, amelynek érdekében:
  • Szolgáltatásaink minőségének, a piaci igényekhez való igazítása;

  • Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése, egyedi vevői igények teljesítése;

  • A személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, a munkakörülmények javítása, a gazdaságosság szem előtt tartásával;

  • Piaci helyzetünk erősítése, jelenlegi pozíciónk megtartásával és stabilitásával.

Eszközeink:
  • A szolgáltatásunk teljes folyamatában az MSZ EN ISO 9001:2001 előírásainak megfelelő rendszer működtetése, melynek biztosítéka egy független fél általi tanúsítás,

  • A személyi állomány szakmai igényességének, képzettségének folyamatos fejlesztése, a tényeken alapuló döntéshozatalokba munkatársaink bevonása,

  • Társaságunk minden munkatársának elkötelezettsége, kiemelt figyelemmel alvállalkozóink kiválasztására és minősítésére.

Az Alisca Coop Vendéglátóipari Szolgáltató Kft. minden dolgozója ismeri cégünk meghirdetett minőségpolitikáját, kitűzött minőségcéljait.

Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer szellemében végzi a munkáját, munkánk során kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak folyamatos fejlesztésére.